OS PRODYS             PORADENSTVÍ                   KURZ 1                        KURZ 2                    INFORMACE                   O NÁS


           KONTAKTY:

           Mgr. Pavla Bubeníčková
           Antala Staška 47, 140 00 Praha 4
           Mobil: 603 115 632
           E-Mail: p.bubenickova@seznam.cz
           Web: www.prodys-bubenickova.cz

           PaedDr. Zdeňka Janhubová
           kontaktní osoba pro oblast Moravy
           Zábřeh, nám. Osvobození 255/28
           Mobil: 605 871 502
           E-mail: z.janhubova@centrum.cz
           Web: www.spirala-zabreh.cz

           Mgr. Dana Vojtovičová
           Kancelář: Plkovská 2934/1,
           Praha 9 – Horní Počernice
           Telefon: 608 863 652
           E-mail: dvojtovicova@seznam.cz
           Web: www.prodys-bubenickova.cz

           Bc. Kateřina Jiroušová
           Kancelář: Antala Staška 47
           Mobil: 777 266 286
           E-mail: k.bubenickova@seznam.cz
           Web: www.prodys-bubenickova.cz

           Mgr. et Bc. Blanka Ptáčková
           Přeštická 12, Praha 10 - Hostivař
           Kancelář: Praha 4, Platónova 26
           Kancelář: Svitavy, Malé náměstí 18
           Mobil: 607 788 083
           E-mail: ptackova.bl@seznam.cz
           Web: www.prodys-bubenickova.czMgr. Pavla Bubeníčková
Kancelář: Antala Staška 47, Praha 4
Telefon: 603 115 632
E-mail: p.bubenickova@seznam.cz

Vzdělání:
Vysokoškolské - Ped.F UK Praha, obor Učitelství pro školy a mládež vyžadující zvláštní péči, speciální pedagogika pro tělesně vadné, nemocné a oslabené

Ostatní akreditované kurzy, školení:
Dílčí oslabení výkonu – PhDr.Scharingerová
Kurz k odstraňování grafomotorických obtíží – PaedDr. Heyrovská
Sociálně-psychologický výcvik v počtu 160 hod. pod vedením PhDr. Jitky Lakomé CSc.
Psychoterapeutický výcvik v dynamicky orientované skupině pod vedením PhDr. Jitky Lakomé CSc, Prof. Kratochvíla Pedf. Olomouc, v počtu 557 hodin
Prediktivní baterie čtení – PhDr. B. Katarská
Specifické vývojové poruchy učení a chování – PhDr. Zdena Michalová Ph.D
Rehabilitační metody pro speciální pedagogy při zajištění vzdělání dětí/žáků s těžkým tělesným postižením – Pedfuk, garant PhDr. Boris Tizl
Rehabilitační metody pro speciální pedagoy II. Podfuk
Dětské písmo jako obraz osobnosti dítěte – Mgr. Kolářová
Supervize pro speciální pedagogy – pod vedením PhDr. Jany Procházkové UK v Praze
Lezení základ grafomotoriky – neuroložka MUDr. Kleplová
Rodinná terapie – PhDr.Vyhnálková
FIE I – Metoda instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina – doc. PhDr. Věra Pokorná

Průběh praxe:
Psychiatrická léčebna Dolní Počernice r. 1981 – 1983.
Soukromá speciálně-pedagogická praxe od roku 1992.

Přednášková činnost:
r. 1995 – 1999 vedení a organizace kurzů: Dílčí oslabení výkonu pro učitele MŠ a ZŠ
Od roku 2000 přednášková činnost a vedení seminářů pro učitele MŠ, ZŠ.

Publikační činnost: Betynka, Maminka:
V současné době - vytváření nových terapeutických materiálů vhodných pro speciálně pedagogickou péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Autorství stimulačního programu pro předškoláky a pro děti s odloženou školní docházkou – „Maxík“.
 

PaedDr. Zdeňka Janhubová

Kancelář: náměstí Osvobození 255/28, Zábřeh
Telefon: 605 871 502
E-mail: z.janhubova@centrum.cz
Web: www.spirala-zabreh.cz

Vzdělání:
Absolventka Pedagogické fakulty UP Olomouc
Obor speciální pedagogika - vychovatelství
V roce 1985 rigorózní zkouška zaměřena na etopedii.


Praxe:
Dětský domov Zábřeh nejprve jako vychovatelka (1982), později ředitelka
Zvláštní škola internátní Zábřeh – vedoucí internátu (1987-1990)
Učitelka ZŠ (od roku 1996) – třída pro děti se specifickými vývojovými poruchami učení.
Speciálně pedagogické centrum při ZŠ Schola-Viva Šumperk (2003) – diagnostika, poradenství a terapie
Psychologická ordinace Olomouc, Horní Lán 10A (2013)
Soukromá poradenská a terapeutická praxe
náměstí Osvobození 255/28, Zábřeh


Další vzdělávání:
Dlouhodobý dynamický psychoterapeutický výcvik - SUR 500 hodin
(supervizor Prof.Stanislav Kratochvíl)
Rozšiřující studium psychologie – FF UK Praha
Metoda instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina v rozsahu 320 hodin - doc.PhDr. Věra Pokorná
Výcvik v rodinné terapii – rodina v procesu změny – integrující přístup v rodinné terapii – PhDr.Hana Vyhnálková
Konceptuální vyučování M. Nyborga - lektor Gunvord Sonnesyn
Sociálně psychologický výcvik v rozsahu 167 hodin – PhDr. J.Lakomá,CSc.
Percepční a motorická oslabení ve školní praxi – Mgr. Pavla Bubeníčková
Supervize vedené PhDr.H.Vyhnálkovou
Metoda dílčího oslabení výkonu – Scharingerovi
Senzomotorická cvičení – Mgr. Hřebíková
Specifické vývojové poruchy učení a chování a jejich reedukace – PhDr.at Dr.Hronová
Metoda dobrého startu – PhDr. Swierkoszová
KUPOZ, KUPREV – PhDr. Kuncová
Novinky v pedagogické a školní psychologii – vzdělávací akce Lingua, s.r.o.
Náprava grafomotorických obtíží u dětí – PaedDr.Yveta Heyrovská
Odstraňování grafomotorických obtíží u žáků na 1.st.ZŠ
Strukturované metody logoterapie – Doc.PhDr. Balcar, CSc.
Prevence SPU – HYPO – PhDr. Michalová, Mgr. Bubeníčková
Duchovní a smyslová výchova – arteterapie a diagnostika – PaedDr. Marta Pohnerová
Duchovní a smyslová výchova – alternativní program pro výtvarnou výchovu – Dr. Pohnerová
Splývavé čtení – PaedDr. Mária Navrátilová
Problémy dyslexie a dysgrafie – Mgr. Pavelová
Kurz relaxačních technik pro děti – PhDr. S Morávek
Jak vidíme děti – Dítě s problémem – MUDr. Kopřivová  

V současné době - vytváření nových terapeutických materiálů vhodných pro speciálně pedagogickou péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Autorství „Stimulačního programu pro předškoláky a pro děti s odloženou školní docházkou – „Maxík“.
Rozvoj metody Percepčně motorická oslabení ve školní praxi – Mgr. Pavla Bubeníčková

Doprovázení pěstounských rodin ve spolupráci s OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí).
Vedení kurzů pro vzdělávání pěstounů.
Odborný konzultant pro výchovu a vzdělávání - International School Olomouc - SENCO.

Spolupráce s dalšími odborníky:
Mgr. Pavla Bubeníčková - speciálně pedagogické poradenství, Instituce pro další vzdělávání pedagogických pracovníků akreditovaná MŠMT ČR
Doc.PhDr. Věra Pokorná - Cogito - Centrum kognitivní edukace – Metoda instrumentálního obohacování R. Feuersteina
PhDr. Dagmar Konečná, klinický psycholog a psychoterapeut
PhDr. Kateřina Jurenková, klinický psycholog

 

Mgr. Dana Vojtovičová
Kancelář: Kramolná 2454/31a, Praha 9 – Horní Počernice
Telefon: 608 863 652
E-mail: dvojtovicova@seznam.cz

Vzdělání:
SŠ – SPgŠ Praha, obor učitelství na mateřských školách, obor vychovatelství ve výchovných zařízeních – rozdílové studium
VŠ – Ped.F. UK Praha, obor učitelství pro 1. stupeň základní školy, obor speciální pedagogika – rozdílové studium

Ostatní akreditované kurzy, školení:
Percepční a motorická oslabení ve školní praxi – Mgr. Pavla Bubeníčková Supervize vedené Mgr. Pavlou Bubeníčkovou
Stimulační program pro předškoláky a pro děti s odloženou školní docházkou "Maxík" – Mgr. Pavla Bubeníčková
Senzomotorická cvičení – Mgr. Mileta Hřebíková
Kurz k odstraňování grafomotorických obtíží – PaedDr. Yveta Heyrovská Lezení základ grafomotoriky – neuroložka MUDr. Věra Kleplová
Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku – Mgr. Jiřina Bednářová
Aby se jim dobře psalo – jak připravit předškoláky na psaní? – Mgr. Jaroslava Budíková, PaedDr. Drahomíra Jucovičová
Prevence SPU – HYPO – PhDr. Zdeňka Michalová, Ph.D.
KUPOZ, KUPREV – PhDr. Pavla Kuncová
FIE – I, FIE – základní I – Metoda instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina – doc. PhDr. Věra Pokorná
ADHD nebo LMD? Specifické poruchy chování – PaedDr. Olga Zelinková, CSc. Dyskalkulie – specifická porucha matematických schopností – PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
Problematika SPU ve škole – PhDr. Zdeňka Michalová, Ph.D.
Pervazivní vývojové poruchy – Mgr. Jana Šídlová
Rozvoj komunikace u dětí s poruchou autistického spektra – Mgr. Romana Straussová
Rodinná terapie – PhDr. Hana Vyhnálková

Praxe:
MŠ Křovinovo nám., Praha 9 – učitelka
MŠ Laudova, Praha 6 - učitelka
ZŠ Stoliňská, Praha 9 – vychovatelka ŠD
ZŠ Vybíralova, Praha 9 – učitelka na 1. stupni
MŠ speciální, ZŠ praktická a ZŠ speciální Bártlova, Praha 9 – Horní Počernice – učitelka v ZŠ praktické
ZŠ Ratibořická, Praha 9 – nápravy SPU
ZŠ Spojenců, Praha 9 – nápravy SPU
Soukromá speciálně pedagogická praxe (od roku 2004)