OS PRODYS             PORADENSTVÍ                   KURZ 1                        KURZ 2                    INFORMACE                   O NÁS


           KONTAKTY:

           Mgr. Pavla Bubeníčková
           Antala Staška 47, 140 00 Praha 4
           Mobil: 603 115 632
           E-Mail: p.bubenickova@seznam.cz
           Web: www.prodys-bubenickova.cz

           PaedDr. Zdeňka Janhubová
           kontaktní osoba pro oblast Moravy
           Zábřeh, nám. Osvobození 255/28
           Mobil: 605 871 502
           E-mail: z.janhubova@centrum.cz
           Web: www.spirala-zabreh.cz                      www.prodys-bubenickova.cz

           Mgr. Dana Vojtovičová
           Kancelář: Plkovská 2934/1,
           Praha 9 – Horní Počernice
           Telefon: 608 863 652
           E-mail: dvojtovicova@seznam.cz
           Web: www.prodys-bubenickova.cz

           Bc. Kateřina Jiroušová
           Kancelář: Antala Staška 47
           Mobil: 777 266 286
           E-mail: k.bubenickova@seznam.cz
           Web: www.prodys-bubenickova.cz

           Mgr. et Bc. Blanka Ptáčková
           Přeštická 12, Praha 10 - Hostivař
           Kancelář: Praha 4, Platónova 26
           Kancelář: Svitavy, Malé náměstí 18
           Mobil: 607 788 083
           E-mail: ptackova.bl@seznam.cz
           Web: www.prodys-bubenickova.czStále častěji se ve škole potkáváme s dětmi, které mají nejrůznější problémy s učením. Neúspěchy ve školní práci mohou být příčinou nechuti k učení, frustrace, stresu, nakonec i odmítání školy. Často vedou ke ztrátě důvěry ve vlastní schopnosti a někdy až k poruchám chování.
Škola rodičům problémových dětí nabízí a doporučuje návštěvu specializovaného pracoviště, kde je dítě odborně vyšetřeno, je stanoven individuální plán a postup nápravy.
Pozornost je věnována i dětem, které jsou podle názoru rodičů i učitelů označovány jako lenošné a hloupé, jindy zas vychytralé.
Na druhé straně ani učitelé nemají často žádné vysvětlení pro selhávání některých dětí ve třídě a mohou reagovat vyvíjením zvýšeného tlaku na dítě i jeho rodiče.
Děti se pak ocitají v tíživé situaci, uzavírají se a selhávají nejen ve škole, ale i v běžném životě, často se zhoršuje jejich zdravotní stav a pediatr velmi těžce zjišťuje příčinu častého onemocnění.

Kromě diagnostických služeb, metodické pomoci a konzultací pro rodiče, pedagogy i veřejnost nabízíme program, který je určen pro děti, u nichž se objevují chyby v příjmu a zpracování informací, vyskytují se nepřesnosti při provádění určitých úkonů – zaznamenáváme sníženou úroveň rozvoje dílčích funkcí, které jsou potřebné pro bezproblémové zaškolení dítěte i pro jeho celkový zdravý vývoj.

Dítě je otestováno, je určen druh a stupeň oslabení dílčích funkcí.
Rodičům je vysvětlen a předveden způsob práce, které se pak společně
s dítětem věnují doma.
Základem pro speciálně pedagogickou péči je systém funkcionálně terapeutických cvičení, které pomáhají vytvářet co nejefektivnější spojení mezi aktivovanými oblastmi mozku.

Tato spojení pak již pracují spolehlivě, bez oklik a zbytečného hledání.
Denním cvičením tak dochází k vytvoření nových nervových spojení
v mozku, která již zůstávají stabilní a nevyhasínají.
Tato nabídka je směřována k dětem s dyslexií, dysgrafií, dysortografií, LMD, potížemi s koncentrací pozornosti, výchovnými problémy, DMO, autismem,
a dále pak je možností pro všechny rodiče, kteří mají pocit, že chtějí pro svoje roztěkané a stresované dítě něco udělat..
Využít ji mohou i dospělí jedinci, zejména po mozkové příhodě, úrazech hlavy…
 

Motto:
Jestliže si chci od někoho něco vzít, musím mu to nejdříve sám dát.
To znamená – jestliže od dítěte očekávám soustředěnost, cílevědomost
a klid, musím mu dát příklad toho, jak se to všechno dělá.
Jestliže od dítěte očekávám pozornost, musím mu ji sám věnovat dříve
než ji budu žádat od něj.  
                                    Jiřina Prekopová