OS PRODYS             PORADENSTVÍ                   KURZ 1                        KURZ 2                    INFORMACE                   O NÁS


           KONTAKTY:

          Mgr. Pavla Bubeníčková
         Antala Staška 47, 140 00 Praha 4
         IČO: 601 77 101

          Instituce dalšího vzdělávání
          pedagogických pracovníků
          č.j. MSMT 36726/2018-1
 

          Termín školení programu
          Percepční a motorické oslabení:

  • 9. - 10. prosinec 2023
    Praha (kurz obsazen)
    lektor Pavla BubeníčkováPercepční a motorické oslabení ve školní praxi

Akreditováno č.j. MSMT 6363/2022-1-317

Tento diagnostický a nápravný program vychází z nezralostí centrálního nervového systému - to znamená, že se nevytvořily nervové spoje, které umožňují správný příjem informací, jejich uložení, vybavení a automatické použití, když je potřebujeme.

Program se liší se od klasických reedukací v tom, že systém nápravy nestojí na principu čtení, psaní a počítání, ale na vytváření, rozvoji, posilování a propojení funkcí smyslových, kognitivních a motorických.
Forma cvičení zdánlivě s problémem nesouvisí, ale zadané činnosti jsou velmi přesně cílené, mají význam právě v aktuální situaci a řeší problém, který dítě v tuto chvíli nejvíce trápí.
Tato metoda přináší dílčí zlepšení relativně brzy, ale je nutné, aby se mu dítě spolu s dospělým věnovalo každý den po dobu 8 až 10 minut.
Již v průběhu cvičení jsou v určité oblasti znatelné pokroky – snižuje se chybovost, dítě lépe rozumí předkládanému učivu, ke splnění úkolů již nepotřebuje tolik času, pracuje více cíleně, samostatně a dokáže se na práci lépe soustředit.
Dítě zažívá úspěch, tím se zvyšuje jeho sebepojetí, sebevědomí, což pozitivně ovlivňuje jeho postavení v běžném životě, kolektivu třídy i vrstevníků.
 

Nabídka kurzu:
Kurz je určen pro pedagogy základních i speciálních škol, pro pracovníky poradenských zařízení - speciální pedagogy, logopedy a psychology.

Kurzovné za 20 hodin výuky, metodické a pracovní materiály – 4 000 Kč

Proškolená osoba obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
Program však může využívat v praxi až po absolvování supervize,
která následuje za 4-5 měsíců pod vedením lektorek.

Supervize je 8 hodinová, Cena 1000 Kč
Termín supervize bude vždy s účastníky kurzu dohodnut.


Kurzy pro zájemce zajišťuje akreditované pracoviště pro další vzdělávání pedagogických pracovníků – Mgr. Pavla Bubeníčková
č.j. MSMT 36726/2018-1  

KONTAKTY:

Mgr. Pavla Bubeníčková – A.Staška 47, Praha 4
Tel: 603 115 632
E-mail: kurzy.bubenickova@seznam.cz

PaedDr.Zdeňka Janhubová, náměstí Osvobození 255/28, Zábřeh
Tel: 605 871 502
E-mail: kurzy.janhubova@centrum.cz